Erika

Rastline

Z našim načinom kmetovanja smo ohranili mnogo rastlin, ki jih drugje že ni več videti. 

Narejen je lasten popis večine rastlin, ki rastejo na kmetiji.

  • rastline, ki so pomembne za ptice
  • medovite rastline
  • povrtnine in poljščine
  • okrasne rastline
  • drevesa
  • grmi
  • ovijalke
  • zelišča
  • rastline z užitnimi plodovi
  • strupene rastline